Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Утыртучы белән су сибүче – асылда бер; әмма һәркайсы савабын үзенең хезмәтенә карап алачак. Кемнең корылмасы исән калса, шул савап алачак. Киресенчә, Яхшы хәбәрне яһүдләргә белдерү эше Петергә тапшырылган кебек, аны башка халыкларга белдерү эше миңа ышанып тапшырылганын күрделәр. Бу кешеләр моны мәхәббәткә таянып эшли, чѳнки Яхшы хәбәрне якларга Аллаһы тарафыннан куелганымны беләләр. Теге кешеләр исә Мәсих турында чын күңелдән түгел, бары үзләренә файда эзләгәнлектән һәм зиндандагы хәлемне авырайту йѳзеннән вәгазьлиләр. Мин, Аллаһы кушуы буенча, бердәмлек хезмәтчесе булдым. Ул, сезгә яхшылык эшләү йѳзеннән, миңа Үз сүзен бѳтен тулылыгы белән игълан итәргә тапшырды.
Выбор основного перевода