Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Әгәр туганың сиңа каршы гѳнаһ кылса, барып, гаебен үзенә генә фаш ит. Ул тыңласа, син туганыңны үзеңә кайтарган булырсың. Һичкем үзенә файдалыны түгел, бәлки башкаларга файдалыны эзләсен. Мин дә үз файдама түгел, бәлки, күпләр котылсын ѳчен, алар файдасына һәркемгә һәрнәрсәдә ярарга тырышам бит. Имандашлар, сез иреккә чакырылдыгыз, әмма ләкин сезнең ирегегез кешелек табигатен канәгатьләндерү ѳчен сәбәп булмасын, бәлки бер-берегезгә мәхәббәт белән хезмәт итегез.
Выбор основного перевода