Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Элек Изге язмада язылганнарның барысы да, алар биргән сабырлык һәм илһам аша бездә ѳмет булсын дип, безгә нәсыйхәт бирү ѳчен язылган. Авыр хезмәт башкаручы игенче, җыеп алынган уңыштан үз ѳлешен беренче алырга тиеш. Аллаһы кешесе сәләтле һәм барлык яхшы эшкә әзер булсын ѳчен, бѳтен Язма Аллаһы тарафыннан рухландырылган һәм ѳйрәтү, шелтәләү, тѳзәтү һәм Аллаһыга яраклы булып яшәү турында үгет-нәсыйхәт бирү ѳчен файдалы.
Выбор основного перевода