Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Биштәр дә, алмаш күлмәк тә, аяк киеме дә, юл таягы да алмагыз – эшче үзенә ризык бирелүгә лаек. Шул ѳйдә калыгыз, алар нәрсә бирсә, шуны ашагыз һәм эчегез; чѳнки эшче хезмәт хакына лаеклы. Ѳйдән-ѳйгә күчеп йѳрмәгез. Кайсы да булса шәһәргә килгәч, анда сезне кабул итәләр икән, алдыгызга нәрсә куйсалар, шуларны ашагыз. Аллаһы тәгълиматы белән нәсыйхәтләнүче үзенең барлык игелекләрен үз нәсыйхәтчесе белән уртаклашсын.
Выбор основного перевода