Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Чѳнки сезнең янда булганда мин Гайсә Мәсихтән һәм шуның ѳстенә Аның хачка кадаклануыннан башка һичнәрсә белмәскә карар кылдым. Шулай итеп, Раббыбыз турында шаһитлек бирүдән, Аның хакына тоткын булган миннән дә оялма, әмма, Аллаһы кѳче белән ныгытылып, Яхшы хәбәр ѳчен минем белән бергә газап чик. Яхъя Аллаһы сүзе һәм Гайсә Мәсих күрсәтеп сѳйләгәннәр хакында, үзе күргән һәммә нәрсә турында шаһитлек бирә.
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Выбор основного перевода