Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Аллаһының Рим шәһәрендә яшәүче барлык сѳеклеләренә, изгеләр булырга чакырылганнарга: Атабыз Аллаһыдан вә Раббы Гайсә Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Аллаһы Атаның алдан белеп торуы буенча, Аның Рухының сезне изге итүе аша Гайсә Мәсихкә итагатьле булу ѳчен һәм ѳстегезгә Аның каны сибелү юлы белән чистарыну ѳчен сайландыгыз сез. Сезгә мәрхәмәт яусын һәм иминлегегез артсын!
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Выбор основного перевода