Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Ә сез һәрнәрсәдә: иманда һәм сүздә, белемдә һәм һәртѳрле тырышлыкта, безгә булган мәхәббәтегездә ѳстен булган кебек, бу иганә ѳчен игелек күрсәтүдә дә ѳстен булыгыз. һәм, сез һәр очракта юмарт булсын ѳчен, сезне һәрнәрсәгә баетыр. Ә безнең аркылы күрсәткән юмартлыгыгыз Аллаһыга рәхмәтләр яудырыр. Шуңа күрә, бу турыда ишеткән кѳннән бирле, сез Изге Рух тарафыннан бирелгән бар зирәклек һәм аң белән Аллаһының ихтыярын тулысынча танып белсен дип, сезнең ѳчен дога кылудан һәм ялварып сораудан туктамыйбыз.
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Выбор основного перевода