Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Œn urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată Grec. Fraţii din Listra şi Iconia Ól vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat Ómprejur, din pricina Iudeilor, care erau Ón acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era Grec. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este Ón Corint, şi către toţi sfinţii, care sunt Ón toată Ahaia: Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi Ómprejur, şi singurii care au lucrat Ómpreună cu mine pentru Œmpărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de m‚ng‚iere.
Выбор основного перевода