Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ÑTatăl nostru care eşti Ón ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am Ón sf‚rşit fericirea să vin la voi.
Выбор основного перевода