Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Şarpele era mai şiret dec‚t toate fiarele c‚mpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ÑOare a zis Dumnezeu cu adevărat: ÑSă nu m‚ncaţi din toţi pomii din grădină?î ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un c‚ştig de la noi; căci nu suntem Ón neştiinţă despre planurile lui. M-am suit, Ón urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia, pe care o propovăduiesc eu Óntre Neamuri, Ón deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat Ón zadar. ţin‚nd sus Cuv‚ntul vieţii; aşa ca, Ón ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit Ón zadar.
Выбор основного перевода