Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
care ne m‚ng‚ie Ón toate necazurile noastre, pentru ca, prin m‚ng‚ierea cu care noi Ónşine suntem m‚ng‚iaţi de Dumnezeu, să putem m‚ng‚ia pe cei ce se află Ón vreun necaz! De aceea ne lăudăm cu voi Ón Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră Ón toate prigonirile şi necazurile, pe care le suferiţi.
Выбор основного перевода