Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Œncolo, fraţilor, fiindcă aţi Ónvăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă Óndemnăm Ón Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult Ón privinţa aceasta. C‚t despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost Ónvăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, şi iubiţi Ón adevăr pe toţi fraţii, care sunt Ón toată Macedonia. Dar vă Óndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult Ón ea. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu răm‚ne Ón noi, şi dragostea Lui a ajuns desăv‚rşită Ón noi.
Выбор основного перевода