Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
După ce a spus aceste lucruri, pe c‚nd se uitau ei la El, S-a Ónălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe c‚nd Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi Ómbrăcaţi Ón alb, şi au zis: ÑBărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a Ónălţat la cer din mijlocul vostru, va veni Ón acelaşi fel cum L-aţi văzut merg‚nd la cer.î El vă va Óntări p‚nă la sf‚rşit, Ón aşa fel ca să fiţi fără vină Ón ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi p‚nă Ón ziua venirii lui Hristos,
Выбор основного перевода