Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Vegheaţi, fiţi tari Ón credinţă, fiţi oameni, Óntăriţi-vă! De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi Ómpotrivi Ón ziua cea rea, şi să răm‚neţi Ón picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, av‚nd mijlocul Óncins cu adevărul, Ómbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, răm‚neţi astfel tari Ón Domnul, preaiubiţilor!
Выбор основного перевода