Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Şi Ónsuşi Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o m‚ng‚iere veşnică şi o bună nădejde, Domnul să vă Óndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!
Выбор основного перевода