Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Dar c‚nd au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat Ón totul propovăduirii, şi dovedea Iudeilor că Isus este Hristosul. căci ne aducem aminte fără Óncetare, Ónaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii Ón Domnul nostru Isus Hristos! Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi c‚tăva vreme de voi, cu faţa dar nu cu inima, am avut cu at‚t mai mult dorinţa să vă vedem.
Выбор основного перевода