Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Au să vă dea afară din sinagogi: ba Óncă, va veni vremea c‚nd, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. şi Ói voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.î Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, nişte os‚ndiţi la moarte; fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, Óngeri şi oameni. Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră). De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie Ón Hristos Isus, vor fi prigoniţi. Noi Ónsă nu suntem din aceia care dau Ónapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru m‚ntuirea sufletului.
Выбор основного перевода