Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Башкаларын уттан тартып алгандай коткарыгыз. Ѳченчеләренә исә шәфкать күрсәткәндә, күңелләрегездә курку хисе булсын: шакшы эшләре белән тапланган киемнәреннән дә җирәнегез.
Выбор основного перевода