Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Сезгә сѳйлисе сүзләрем бик күп, әмма сез аларны хәзер кабул итә алмассыз. Без беләбез, канун – рухи; ә мин – дѳньяви, гѳнаһка кол итеп сатылганмын. Үзендә Аллаһы Рухы булмаган кеше Аллаһы Рухы күрсәткәннәрне кабул итми, чѳнки аларны акылсызлык дип саный; ул аларны аңлый алмый, чѳнки болар турында Изге Рух ярдәме белән генә фикер йѳртергә мѳмкин. Аллаһы Рухына ия булучы исә һәрнәрсә турында фикер йѳртә ала, ә аның үзен һичкем тулысынча аңлый алмый. Ул чакта инде без, мәкерле кешеләрнең хәйләсенә алданып, дулкыннар кѳймәне бер яктан икенче якка ыргыткандай һәм җил аны үзе белән алып киткәндәй, тѳрле ялган тәгълиматларга иярүче сабыйлар булмабыз.
Выбор основного перевода