Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Шуннан соң Аның янына Петер килде һәм:– Раббым, туганымны, әгәр ул миңа каршы гѳнаһ кылса, ничә тапкыр кичерергә тиешмен? Җидегә кадәрме? – Юк, җидегә кадәр түгел, ә җитмеш тапкыр җидегә кадәр, – диде аңа Гайсә. – Без, кѳчлеләр, кѳчсезләрнең йѳкләрен күтәреп йѳрергә тиеш, һәм без үз-үзебезгә ярарга тиеш түгел. Әгәр башкаларның сездән ярдәм алырга хокукы бар икән, безнең хокукыбыз тагын да күбрәк түгелме соң? Әмма без бу хокуктан файдаланмадык, бәлки, Мәсих турындагы Яхшы хәбәргә комачауламас ѳчен, бар нәрсәгә түзәбез.
Выбор основного перевода