Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Потларга корбан ителгән ризык турында һәммәбез беләбез, чѳнки белемебез бар. Ләкин белем тәкәбберләндерә, ә мәхәббәт кѳч бирә. Үзегезгә файда эзләп яки масаеп һичнәрсә эшләмәгез, киресенчә, күндәм булыгыз һәм башкаларны үзегезгә караганда ѳстен күрегез. Барыннан да бигрәк бер-берегезне эчкерсез яратыгыз, чѳнки мәхәббәт күп гѳнаһларны юкка чыгара,
Выбор основного перевода