Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Мәхәббәтегез саф булсын; яманлыкны нәфрәт итегез, яхшылыкка ихлас күңелдән бирелгән булыгыз. Синең балаларың арасында без Атадан кабул иткән әмер буенча хакыйкатьтә йѳрүчеләрне тапканыма бик сѳендем.
Выбор основного перевода