Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
ÑOamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă Óntoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, păm‚ntul şi marea, şi tot ce este Ón ele. Odinioară, c‚nd nu cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor, nu sunt dumnezei. Voi Ónşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода