Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Mai Ónt‚i mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită Ón toată lumea. Dar eu Óntreb: ,N-au auzit ei?í Ba da; căci ,glasul lor a răsunat prin tot păm‚ntul, şi cuvintele lor au ajuns p‚nă la marginile lumii.í De aceea ne lăudăm cu voi Ón Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră Ón toate prigonirile şi necazurile, pe care le suferiţi.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода