Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Cu at‚ta putere se răsp‚ndea şi se Óntărea Cuv‚ntul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel şi-a pus de g‚nd să se ducă la Ierusalim, trec‚nd prin Macedonia şi Ahaia. ÑDupă ce voi merge acoloî, Óşi zicea el, Ñtrebuie să văd şi Roma.î şi iubiţi Ón adevăr pe toţi fraţii, care sunt Ón toată Macedonia. Dar vă Óndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult Ón ea. Nu ca şi cum aţi stăp‚ni peste cei ce v-au căzut la Ómpărţeală, ci făc‚ndu-vă pilde turmei.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода