Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Unii din ei, şi o mare mulţime de Greci temători de Dumnezeu, şi multe femei de frunte au crezut, şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila. Acum dar răm‚n aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. şi am auzit despre credinţa voastră Ón Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, din pricina nădejdii care vă aşteaptă Ón ceruri şi despre care aţi auzit mai Ónainte Ón cuv‚ntul adevărului Evangheliei, Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi, şi ne-a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi, şi că doriţi să ne vedeţi, cum dorim şi noi să vă vedem pe voi. Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu cresc‚nd, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să Ómplinească Ón voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvor‚tă din credinţă, Domnul să vă Óndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea, pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi. Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă Ón ea Ónsăşi.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода