Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Mai Ónt‚i mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită Ón toată lumea. Dumnezeu, căruia Œi slujesc Ón duhul meu, Ón Evanghelia Fiului Său, Ómi este martor că vă pomenesc neÓncetat Ón rugăciunile mele, nu Óncetez să aduc mulţumiri pentru voi, c‚nd vă pomenesc Ón rugăciunile mele. Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi. Œn toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neÓncetat pentru voi, Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu cresc‚nd, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să Ómplinească Ón voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvor‚tă din credinţă,
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода