Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Căci tu eşti un popor sf‚nt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa păm‚ntului. Œn El, Dumnezeu ne-a ales Ónainte de Óntemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană Ónaintea Lui, după ce, Ón dragostea Lui, Noi Ónsă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la Ónceput Dumnezeu v-a ales pentru m‚ntuire, Ón sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода