Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Авызга кергән нәрсәнең карынга керүе, ә аннан тышка чыгарылып ташлануы сезгә аңлашылмыймыни? Тәнегездәге кайсы да булса ѳлешнең явызлык коралы булып, гѳнаһка хезмәт итүенә юл куймагыз, киресенчә, үлемнән тормышка күчерелгәннәр буларак, үзегезне Аллаһыга һәм әгъзаларыгызны тәкъвалык коралы итеп Аңа тапшырыгыз. (Сезнең табигый кѳчсезлегегез сәбәпле, кешеләр фикер йѳрткәнчә сѳйлим.) Элек тәннәрегезне явыз эшләргә китерүче бозыклыкка һәм явызлыкка кол итеп тапшырганыгыз кебек, хәзер аларны, изге тормыш итү ѳчен, тәкъвалыкка кол итеп тапшырыгыз. Чѳнки Мәсих иман итүчеләр бердәмлегенең Башы булган кебек, ир дә хатынның башы. Мәсих исә бердәмлекнең – Үз тәненең Коткаручысы.
Выбор основного перевода