Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Боларның барысын да эшләгез, чѳнки сез нинди заманда яшәвегезне беләсез. Хәзер безгә йокыдан уяну сәгате килеп җитте. Чѳнки иман китергән вакытка караганда, хәзер котылуыбыз якынрак. Элек Изге язмада язылганнарның барысы да, алар биргән сабырлык һәм илһам аша бездә ѳмет булсын дип, безгә нәсыйхәт бирү ѳчен язылган. Алар яман теләкләргә бирелде. Шундый яман теләкләрдән саклап, алар белән булган хәлләр безнең ѳчен сабак булды. Сезнең башкаларга илтифатлы булуыгыз һәркемгә мәгълүм булсын. Раббы якынлаша.
Выбор основного перевода