Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Сезнең ѳчен дип Титус күңеленә шул ук тырышлыкны салган Аллаһыга рәхмәт яусын! Чѳнки ул үтенечемне хуплап кына калмады, бәлки бик ашкынып яныгызга үз ихтыяры белән барырга карар кылды. Аның белән тагын бер имандашыбызны да җибәрәбез. Ул исә барлык иман итүчеләр бердәмлекләрендә Яхшы хәбәр таратуы белән макталган. Ѳстәвенә, Раббының даны хакына һәм тырышлыгыбызны күрсәтү ѳчен башкара торган игелекле эшебездә иман итүчеләр бердәмлекләре тарафыннан безгә юлдаш итеп тә билгеләнгән ул.
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Выбор основного перевода