Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Чѳнки без – Аллаһының хезмәттәшләре, ә сез – Аллаһының иген кыры, Аллаһының корылмасы. Сез барыгыз да Раббыныкы булганга, аны зур шатлык белән сәламләгез һәм аның кебекләргә хѳрмәт күрсәтегез. Бер-берегезне туганнар кебек яратудан туктамагыз. Җитәкчеләрегезне тыңлагыз вә аларга буйсыныгыз. Алар, хисап бирергә тиешле кешеләр буларак, сезнең җаннарыгыз турында кайгырталар. Әгәр аларны тыңлыйсыз икән, алар шатланып эшләрләр, тыңламасагыз, кайгырып эшләрләр, һәм бу сезнең ѳчен файдалы булмас.
1. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Выбор основного перевода