Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Иманы зәгыйфь булганны, фикерләр турында бәхәсләшмичә, хуплап кабул итегез. Шуңа күрә, бер-беребезне хѳкем итүдән туктыйк, моның урынына имандашыгызның юлына киртә куймаска яки вәсвәсәгә бирелү ѳчен сәбәп тудырмаска карар кылыгыз. Имандашлар, сез иреккә чакырылдыгыз, әмма ләкин сезнең ирегегез кешелек табигатен канәгатьләндерү ѳчен сәбәп булмасын, бәлки бер-берегезгә мәхәббәт белән хезмәт итегез.
Выбор основного перевода