Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Чѳнки, Аллаһы Улы күп санлы туганнары арасында беренче туган Угыл булсын ѳчен, Аллаһы алдан кемнәрне сайлаган булса, шуларны ук Үз Улына охшаш булырга алдан билгеләде дә. Хәзер без, тонык кѳзге аркылы карагандай, чагылыш кына күрәбез, ә инде ул вакытта, турыдан-туры йѳзгә-йѳз күрәчәкбез. Минем белемем хәзер ѳлешчә, ә инде ул вакытта, Аллаһы мине ничек тулы белә, мин дә тулысынча беләчәкмен. Хәзер исә, Аллаһыны танып белгәч, дѳресрәге, Аллаһы тарафыннан танылганнан соң, ни ѳчен дѳнья белән идарә итүче теге зәгыйфь һәм файдасыз кѳчләргә кабат борыласыз һәм яңадан үзегезне аларның колы итәргә телисез?
Выбор основного перевода