Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Берәүне дә хѳкем итмәгез, сезне дә Аллаһы хѳкем итмәс. Хуҗасы аңа әйткән: «Яхшы эшләгәнсең, син – яхшы һәм тугры хезмәтче. Кечкенә эштә син тугры булдың, мин сиңа зурысын йѳкләрмен. Килеп, минем шатлыгымны уртаклаш». Әй, син, башкаларны хѳкем итүче адәм, үзеңне аклап һичнәрсә әйтә алмыйсың; чѳнки башкаларның эшләрен хѳкем итүең белән үзеңне дә хѳкем итәсең, син үзең дә шул ук эшләрне эшлисең бит. Әмма эчке яктан яһүд булган гына чын яһүдтер; һәм язылган канун түгел, бәлки, Рух китергән, йѳрәк түрендә булган сѳннәт кенә чын сѳннәттер. Мондый кешегә мактау кешеләрдән түгел, бәлки Аллаһыдан килә. Утыртучы белән су сибүче – асылда бер; әмма һәркайсы савабын үзенең хезмәтенә карап алачак. Чѳнки үзен-үзе мактаучы түгел, бәлки Раббы мактый торган кеше генә Аның тарафыннан хуплана.
Выбор основного перевода