Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Әгәр аларны да тыңламаса, иман итүчеләр бердәмлегендә сѳйлә, ә инде бердәмлек әгъзаларын да тыңламаса, ул чакта аның белән мѳгамәләң мәҗүси, яки салым җыючы белән булган кебек булсын. Ул шәһәрдә туганнарны очраттык, һәм алар бер атнага үзләре янында калуыбызны үтенделәр. Шулай итеп без Римга килеп җиттек. Әй, сѳеклеләрем, үзегез үч алмагыз, бәлки Аллаһы ачуына урын калдырыгыз. Чѳнки Изге язмада болай язылган: «Үч алу – Минем эш, Үзем кайтарып бирәчәкмен, – ди Раббы». Сезгә оят булсын дип әйтәм: әллә имандашлары арасындагы бәхәсләрне хәл итәрлек бер генә акыллы кешегез дә юкмы? Имандаш белән имандаш дәгъвалаша, ѳстәвенә, бу – имансызлар алдында эшләнелә!
Выбор основного перевода