Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Bir yandan daxili varlığım Allahın qanunundan zövq alır. O, izzətinin zənginliyinə görə Öz Ruhu vasitəsilə sizi daxili varlığınızda qüvvə ilə möhkəmləndirsin Tamamilə itaətkar və həlim, səbirli olub bir-birinizə məhəbbətlə dözün.
Выбор основного перевода