Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Ey qadın, ərini xilas edib-etməyəcəyini haradan bilirsən? Yaxud sən, ey ər, arvadını xilas edib-etməyəcəyini haradan bilirsən? Ey qadınlar, Rəbbə tabe olduğunuz kimi ərlərinizə tabe olun. Ey qadınlar, Rəbdə olanlara layiq olduğu kimi ərlərinizə tabe olun. ağıllı-kamallı, ismətli, evdar, xeyirxah, öz ərlərinə tabe olsunlar. O zaman Allahın kəlamına küfr olunmaz.
Выбор основного перевода