Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Rəbb insanın həyatından razı qaldısa, Düşmənlərini belə, onunla barışdırar.
Выбор основного перевода