Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
Sprowadzono też Salomonowi konie z Musri i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustaloną cenę. Konie, które posiadał Salomon, sprowadzał z Egiptu i z Koa: wędrowni kupcy króla sprowadzali je za pieniądze z Koa. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Śliczne są lica twe wśród wisiorków, szyja twa wśród korali. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Выбор основного перевода