Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
Nibszan, Ir-Hammelach i Engaddi: sześć miast z przyległymi wioskami. Dawid odszedł stamtąd i zamieszkał w miejscach niedostępnych Engaddi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi. Pędy twe — granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Выбор основного перевода