Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
Ma skóra nad piec rozpalona, a kości me — nad wiatr piekący, Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, na śmiech i urąganie naszego otoczenia. Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw! Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na łanie pól: Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku. Jak wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięku. Jak okrawek granatu skroń twoja za twoją zasłoną. Zaklinam was, córki jerozolimskie: jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości.
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Выбор основного перевода