Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś Tych, co nas nienawidzą. Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania.
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Выбор основного перевода