Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei. Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom. Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода