Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez /objawy/ Ducha Świętego i miłość nieobłudną, A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę, To mów, do tego zachęcaj i karć z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy! i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода