Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода