Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода