Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Параллельные места
Axı qəzəbinin gücünü kim dərk edə bilər? Hirsinin vahiməsini kim duya bilər? Bizə öyrət nə qədər ömrümüz var, Qoy qəlbimiz hikmətli olsun. Ey fitnəkar dil, sənə nə veriləcək? Bu işinin əvəzi nə ilə ödəniləcək? Çünki güvəndiyin Rəbdir, O qoymaz ki, sən tələyə düşəsən. Amma bu padşahlığın əsl övladları isə qaranlıq çölə atılacaq. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq».
Выбор основного перевода