Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
2. Фессалоникийцам
1 2 3
Параллельные места
Mən Məsihdən nümunə götürdüyüm kimi siz də məndən nümunə götürün. Qardaşlar, hamınız birlikdə məndən nümunə götürün və sizə göstərdiyimiz nümunəyə uyğun həyat sürənlərə diqqətlə baxın.
2. Фессалоникийцам
1 2 3
Выбор основного перевода