Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad twych towarzyszy. Jam miłego mego, a mój miły jest mój, on [stado swoje] pasie wśród lilii. Jam miłego mego i ku mnie zwraca się jego pożądanie.
Выбор основного перевода